Met de in de briefingsfase vastgestelde uitgangspunten ga ik aan de slag.
Na een creatieve brainstorm waarin verschillende mogelijkheden
onderzocht worden, en ideeen ontstaan, worden één of meer concepten
gevisualiseerd. Na presentatie volgt een evaluatie, waarin het gekozen
concept word besproken en eventueel aangescherpt.